03-09 sentyabr 2018-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 3721 xəstə müraciət etmişdir.

03-09 sentyabr 2018-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 3721 xəstə müraciət etmişdir.

Mərkəzimizdə gün ərzində 179 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 31 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 2 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 21 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 5 xəstə
 • Eksimer-lazer: 24 xəstə
 • Boston Keratoplastika: 1 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 4 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 14 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 2 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 45 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 286 xəstə müraciət etmişdir. 54 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 16 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+ İOL implantasiyası: 33 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 2 xəstə
 • İOL- un repozisiyası: 1 xəstə
 • YAG Lazer: 2 xəstə

Gəncə filialına 260 xəstə müraciət etmişdir. 21 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 13 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+ İOL implantasiyası: 1 xəstə
 • Eksimer–lazer: 3 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 4 xəstə