09-15 iyul 2018 tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2912 xəstə müraciət etmişdir.

09-15 iyul 2018 tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2912 xəstə müraciət etmişdir.

Mərkəzimizdə həftə ərzində 194 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 46 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 12 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 27 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 1 xəstə
 • Eksimer-lazer: 7 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 6 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 10 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 47 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar. 

Masallı filialına 232 xəstə müraciət etmişdir. 41 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanin Fakoemulsifikasiyası+ İOL implantasiyası: 18 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 20 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 2 xəstə

Gəncə filialına 218 xəstə müraciət etmişdir. 58 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • Panretinal lazerkoaqulyasiya: 7 xəstə
 • Eksimer lazer: 10 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 3 xəstə
 • Pteriqiumun götürülmməsi: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 29 xəstə