Azərbaycan gənc oftalmoloqların XII elmi praktiki konfransı NMR 30.11.2018