03-09 iyun 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1721 xəstə müraciət etmişdir.

03-09 iyun 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1721 xəstə müraciət etmişdir.

11.06.2019

Mərkəzimizdə gün ərzində 159 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 39 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 5 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 12 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 4 xəstə
 • Eksimer-lazer: 5 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 8 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 1 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 2 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 2 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 68 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 304 xəstə müraciət etmişdir. 23 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 6 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+ İOL implantasiyası: 14 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 1 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 2 xəstə

Gəncə filialına 205 xəstə müraciət etmişdir. 21 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 10 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 1 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyasi: 1 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 9 xəstə