05-11 iyul 2021-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2121 xəstə müraciət etmişdir.

05-11 iyul 2021-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2121 xəstə müraciət etmişdir.

15.07.2021

Mərkəzimizdə gün ərzində 182 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 26 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 7 xəstə
 • Vitreoretinal əməliyyatlar: 18 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 3 xəstə
 • Eksimer lazer: 11 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 8 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 12 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 5 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 72 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar

Masallı filialına 249 xəstə müraciət etmişdir. 62 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 9 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 53 xəstə

Gəncə filialına 283 xəstə müraciət etmişdir. 35 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur: 

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 11 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 24 xəstə

Şəki filialına 215 xəstə müraciət etmişdir. 17 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 12 xəstə
 • Vitreoretinal əməliyyatlar: 2 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə