08-14 Fevral 2021-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2629 xəstə müraciət etmişdir.

08-14 Fevral 2021-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2629 xəstə müraciət etmişdir.

15.02.2021

Mərkəzimizdə gün ərzində 235 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 57 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 19 xəstə
 • Vitreoretinal əməliyyatlar: 26 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 5 xəstə
 • Eksimer lazer: 11 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 5 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 13 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 5 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 5 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 58 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar

Masallı filialına 396 xəstə müraciət etmişdir. 84 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 30 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 9 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 40 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 1 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 2 xəstə
 • Xalazionun götürülməsi: 1 xəstə
 • Ksantalezmanin götürülməsi: 1 xəstə
 • Vitreoretinal əməliyyat: 1 xəstə

Gəncə filialına 257 xəstə müraciət etmişdir. 10 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur: 

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • Eksimer lazer: 2 xəstə

Şəki filialına 283 xəstə müraciət etmişdir. 22 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 18 xəstə
 • Kataraktanın İntrakapsulyar ekstraksiyası: 2 xəstə
 • İOL-un dəyişdirilməsi: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə