11-17 noyabr 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2031 xəstə müraciət etmişdir.

11-17 noyabr 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2031 xəstə müraciət etmişdir.

21.11.2019

Mərkəzimizdə gün ərzində 174 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 54 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 7 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 14 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 3 xəstə
 • Eksimer-lazer: 8 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 2 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 6 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 3 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 56 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 279 xəstə müraciət etmişdir. 31 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 10 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 17 xəstə
 • Xalazionun götürülməsi: 1 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 3 xəstə

Gəncə filialına 208 xəstə müraciət etmişdir. 22 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 7 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 15 xəstə

Şəki filialına 232 xəstə müraciət etmişdir. 21 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 7 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 4 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 6 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 4 xəstə