15-21 iyun 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1485 xəstə müraciət etmişdir.

15-21 iyun 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1485 xəstə müraciət etmişdir.

25.06.2020

Mərkəzimizdə gün ərzində 164 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 33 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 69 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 6 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 2 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 7 xəstə
 • Vitreoreinal əməliyyatlar: 15 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 2 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 336 xəstə müraciət etmişdir. 57 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 28 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 16 xəstə
 • Vitreoretinal əməliyyatlar: 2 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 2 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 6 xəstə

Gəncə filialına 195 xəstə müraciət etmişdir. 14 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya : 6 xəstə

Şəki filialına 267 xəstə müraciət etmişdir. 21 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 14 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya : 6 xəstə
 • Ksantelazmanın götürülməsi: 1 xəstə