16-22 iyul 2018-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2757 xəstə müraciət etmişdir.

16-22 iyul 2018-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2757 xəstə müraciət etmişdir.

30.07.2018

Mərkəzimizdə gün ərzində 138 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 45 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 11 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 17 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 5 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 6 xəstə
 • Eksimer-lazer: 11 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 3 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 3 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar

Masallı filialına 241 xəstə müraciət etmişdir. 23 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Pteriqiumun götürülməsi: 2 xəstə
 • Ksantalezmanın götürülməsi: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 20 xəstə

Gəncə filialına 249 xəstə müraciət etmişdir. 12 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 1 xəstə
 • İntravitreal əməliyyat: 2 xəstə