20-26 iyul 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1102 xəstə müraciət etmişdir.

20-26 iyul 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 1102 xəstə müraciət etmişdir.

28.07.2020

Mərkəzimizdə gün ərzində 141 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 23 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 5 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 13 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 1 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 3 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 1 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 5 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 3 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 3 xəstə
 • Eksimer-lazer: 8 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 57 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 241 xəstə müraciət etmişdir. 62 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 2 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 9 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 43 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 7 xəstə

Gəncə filialına 200 xəstə müraciət etmişdir. 57 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 7 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 39 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 10 xəstə

Şəki filialına 181 xəstə müraciət etmişdir. 16 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 6 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 1 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 7 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 1 xəstə