2017-ci il üçün illik statistik hesabat

2017-ci il üçün illik statistik hesabat

23.02.2018

Mərkəz üzrə

Mərkəzə edilən ümumi müraciət sayı: 106082    ( I-li  -  58600, II-li  -  47482) 

Stasionar müalicə alan xəstələrin sayı: 11828

İcra olunan əməliyyatlar:

 • İcra olunan əməliyyatlar: 8793 
 1. Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 2491
 2. Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 713
 3. Fakik İOL implantasiyası: 12 
 4. 2-cili İOL implantasiyası: 48
 5. Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası Antiqlaukomatoz əməliyyat: 112
 6. İntravitreal əməliyyatlar: 629
 7. Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 136
 8. Antiqlaukomatoz drenajların implantasiyası: 25
 9. Eksimer-lazer: 521
 10. Terapevtik Keratoplastika:  8                             
 11. Çəpgözlüyün korreksiyasi: 337
 12. Dakriosistorinostomiya: 186
 13. Yaranın cərrahi işlənməsi:  338
 14. Plastik əməliyyatlar: 105   
 15. Pteriqiumun götürülməsi: 127 
 16. Ektropionun, Entropionun, Ptozun korreksiyası: 37
 17. İntravitreal inyeksiya: 1829
 18. Törəmələrin xaric olunması: 77
 19. Yaş kanalının zondlanması: 248
 20. Və digər ambulator əməliyyatla

Masallı filialı üzrə

Masallı filialına edilən ümumi müraciət sayı: 14600 ( I-li  -  9509 , II-li  -  5091) 

İcra olunan əməliyyatlar:

 • İcra olunan əməliyyatlar: 1972
 1. Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 279
 2. Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 1218
 3. Sinustrabekuloektomiya: 26
 4. Pteriqiumun götürülməsi: 64 
 5. Dakriosistorinostomiya: 31   
 6. İntravitreal inyeksiya: 305
 7. YAG-lazer: 27 
 8. Və digər əməliyyatlar 


Gəncə filialı üzrə

Gəncə filialına edilən ümumi müraciət sayı: 9182 ( I-li  -  5945, II-li  -  3237) 

İcra olunan əməliyyatlar:

 • İcra olunan əməliyyatlar: 566
 1. Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 225
 2. Antiqlaukomatoz əməliyyatlar:   9
 3. Eksimer lazer: 38
 4. İntravitreal əməliyyatlar: 28
 5. Pteriqium və  Çəpgözlüyün korreksiyası: 21
 6. İntravitreal inyeksiya: 224