Eksimer-lazer şöbəsi

Eksimer-lazer şöbəsində görmə orqanlarının refraktiv pozulmaları, onların müayinəsi ,diagnostikası, müalicəsi və göstəriş olan hallarda ön seqment refraktiv cərrahiyyə əməliyyatları icra olunur.

Eksimer-lazer şöbəsində icra olunan cərrahiyyə əməliyyatlar:

a) Yüksək dərəcəli miopiya ,hipermetropiya və astiqmatizm problemlərindən xəstələri azad etmək üçün bütün növ lazer korreksiya metodlarının istifadəsi mümkündür

-Femto-lasik

-Lasik

-Epi-lasik

-FRK

b) Keratakonusun müalicəsi:

-CCL (krosslinkink) müxtəlif metodlarla:

-Standart (epi-off)

-Transepitelial (epi-on)

-Transepitelial (epi-on iontoforezlə)

-İntrasformal halqaların implantasiyası:manual (cərrahi əməliyyat ilə), femtosaniyə lazer vasitəsil ilə (bıçaqsız).

Şöbə müasir diaqnostik və cərrahi avadanliqlarla təchiz olunub:

1) Foropter 7000 (Huvitz, Koreya)

2) Avto refraktokeratometr RC-5000 (Tomey, Yaponiya)

3) Kontaksız tonometr FT-1000 (Tomey, Yaponiya)

4) Optik koqorenttomoqraf Visante OCT (Zeiss, Almaniya)

5) Buynuz qişanın topoqrafiya sistemi Wavelight Oculyzer (Alcon, ABŞ)

6) Buynuz qişanin topoqrafiya sistemi Allegro Topolyer-vario (Alcon, ABŞ)

7) Gözün alerrasiya analizatoru Wavelight Analyzer 2 (Alcon, ABŞ)

8) Avto lensmetr T2-2000 B (Tomey, Yaponiya)

9) Eksimer laser Wavelight EX 500 (Alcon, ABŞ)

10) Femtosaniyəli lazer Wavelight FS 200 (Alcon, ABŞ)

11) Mikrokeratom Moria M2 (Moria SA, Fransa)