Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin növbəti Elmi Şurası keçirildi.

Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin növbəti Elmi Şurası keçirildi.

Elmi Şurada Kərimov Müşfiq İsrafil oğlunun «DİABETİK RETİNOPATİYANIN MÜALİCƏSİNDƏ MİKROİNVAZİV VİTREKTOMİYANIN TƏTBİQİ» mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdilmiş dissertasiyanın şöbələrarası müzakirəsi keçirildi.