Hacıyeva Nərminə Rasim qızı

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi işin adı: "Uşaqlarda ezotropiyanın müalicəsi zamanı ametropiyanın erkən maksimal korreksiyasının effektliyi" - 18.10.2017