17-23 iyun 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2268 xəstə müraciət etmişdir.

17-23 iyun 2019-cu il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2268 xəstə müraciət etmişdir.

27.06.2019

Mərkəzimizdə gün ərzində 158 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 74 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 8 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 20 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 2 xəstə
 • Eksimer-lazer: 5 xəstə
 • Keratoplastika: 1 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 10 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 8 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 6 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 1 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 1 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar

Masallı filialına 346 xəstə müraciət etmişdir. 61 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 14 xəstə
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+ İOL implantasiyası: 37 xəstə
 • STEK: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 2 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 2 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 1 xəstə
 • Xalazionun götürülməsi: 1 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 5 xəstə

Gəncə filialına 214 xəstə müraciət etmişdir. 13 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 5 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 8 xəstə