Yaqut Hacı Əli qızı Hacıyeva

Yaqut Hacı Əli qızı Hacıyeva

27.11.2023

01.12.2023-cü il tarixində 3212.01 "Səhiyyə və onun təşkili" ixtisasında tibb elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.